admission 2021

دانشگاه: Sapienza University

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته: Transport Systems Engineering

فاند: بورسیه استانی ایتالیا

خلاصه رزومه دانشجو: کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد بروجرد

معدل: 17.86

مدرک زبان: ندارد

نمره GRE: ندارد

مقاله: ندارد

سابقه تدریس یار (TA): ندارد

تجربه دو سال کار در 4 پروژه مختلف راه آهن ملی کشور


با آرزوی موفقیت برای پریسا عزیز👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Mechanical Engineering” از “دانشگاه RMIT” استرالیا برای ترم پاییز 2021

دانشگاه: RMIT University

مقطع پذیرش شده: دکترا رشته: Mechanical Engineering

فاند: فول فاند

خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

2️⃣ معدل: 14.81

3️⃣ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

4️⃣ معدل: 17.46

5️⃣ نمره تافل: 99

6️⃣ نمره جی آر ای: ندارد

7️⃣ مقاله: یک مقاله Q1 اسم اول

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: دو ترم

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: 4 ماه

با آرزوی موفقیت برای فرشته عزیز 👏🏻🌹

 اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا مستقیم رشته “Electrical Engineering” از “دانشگاه نیویورک” آمریکا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: New York University  

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Electrical Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

2️⃣ معدل: 17.43

3️⃣ نمره تافل: 104

4️⃣ نمره جی آر ای: 319

5️⃣ مقاله: یک مقاله کنفرانسی و یک مقاله Q1

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: یک سال

8️⃣ توضیحات: تجربه شرکت در Summer School بین‌المللی ترکیه

با آرزوی موفقیت برای زهرا عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Industrial Engineering” از “دانشگاه آریزونا” آمریکا برای ترم پاییز 2021

🎓 دانشگاه: University of Arizona  

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Industrial Engineering

💰 فاند: فول فاند

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد – علوم تحقیقات

2️⃣ معدل: 17.79

3️⃣ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

4️⃣ معدل: 16.19

5️⃣ نمره تافل: 100

6️⃣ نمره جی آر ای: ندارد

7️⃣ مقاله: دو مقاله کنفرانسی IEEE

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: یک ترم

با آرزوی موفقیت برای حمیدرضا عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Electrical and Computer Engineering” از “دانشگاه یوتا” آمریکا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: University of Utah  

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Electrical and Computer Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2️⃣ معدل: 16.58

3️⃣ نمره تافل: 102

4️⃣ نمره جی آر ای: 303

5️⃣ مقاله: یک مقاله Q2

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: یک سال

8️⃣ توضیحات: داشتن انگیزه‌نامه قوی

با آرزوی موفقیت برای محسن عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Clinical Psychosexology” از “دانشگاه ساپینزا” ایتالیا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: Sapienza University of Rome

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Clinical Psychosexology

💰 فاند: امکان دریافت بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی روانشناسی دانشگاه الزهرا

2️⃣ معدل: 15.53

3️⃣ مدرک زبان: ندارد

4️⃣ نمره جی‌آرای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

8️⃣ توضیحات: در رابطه با داشتن تجربه فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه به طور کامل در انگیزه‌نامه توضیح داده شده.

با آرزوی موفقیت برای سارا عزیز 🌹

 اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Virtual Communication Design” از “دانشگاه ایالتی آریزونا” آمریکا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: Arizona State University  

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Virtual Communication Design

💰 فاند: پارشیال فاند (فاند دریافت شده معادل 50 درصد از هزینه تحصیل است )

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی گرافیک دانشگاه الزهرا

2️⃣ معدل: 18.50

3️⃣ نمره دولینگو: 115

4️⃣ نمره جی آر ای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

8️⃣ توضیحات: دوسال سابقه کار مرتبط

 

با آرزوی موفقیت برای مهسا عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Sustainable Chemistry and Technologies for Circular Economy” از “دانشگاه پادووا” ایتالیا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: University of Padua

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Sustainable Chemistry and Technologies for Circular Economy

💰 فاند: امکان دریافت بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی شیمی دانشگاه آزاد

2️⃣ معدل: 15.11

3️⃣ نمره تافل: 86

4️⃣ نمره جی آر ای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

8️⃣ توضیحات: تجربه شرکت در مسابقات کمیکار کشوری

 

با آرزوی موفقیت برای سینا عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Nanotechnology Engineering” از “دانشگاه ساپینزا” ایتالیا برای ترم پاییز 2021 

🎓 دانشگاه: Sapienza University of Rome

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Nanotechnology Engineering

💰 فاند: بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2️⃣ معدل: 14.71

3️⃣ مدرک زبان: ندارد

4️⃣ نمره جی‌آرای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

8️⃣ توضیحات: داشتن انگیزه نامه قوی

 

با آرزوی موفقیت برای سینا عزیز 🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Computer Science & Engineering” از “دانشگاه سینسیناتی” آمریکا برای ترم پاییز 2021 

🎓 دانشگاه: University of Cincinnati

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Computer Science & Engineering

💰 فاند: فول فاند

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

2️⃣ معدل: 17.14

3️⃣ کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

4️⃣ معدل: 16.28

5️⃣ نمره تافل: 100

6️⃣ نمره جی آر ای: 316

7️⃣ مقاله: یک مقاله isi سابمیت شده

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: دو ترم

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: 10 ماه

🔟 توضیحات: داشتن یک سال سابقه کار مرتبط 

 

با آرزوی موفقیت برای فاطمه عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Civil Engineering” از “دانشگاه ملبورن” استرالیا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: University of Melbourne

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Civil Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد

2️⃣ معدل: 17.96

3️⃣ کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد

4️⃣ معدل: 18.31

5️⃣ نمره آیلتس: 7

6️⃣ نمره جی آر ای: 309

7️⃣ مقاله: چهار مقاله Q1 با IF بالا

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: دو سال

🔟 توضیحات: داشتن 3 توصیه نامه از اساتید خارجی

 

با آرزوی موفقیت برای رضا عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Biomedical Engineering” از “دانشگاه بوستون” آمریکا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: Boston University

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Biomedical Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2️⃣ معدل: 16.78

3️⃣ کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4️⃣ معدل: 17.41

5️⃣ نمره تافل: 108

6️⃣ نمره جی آر ای: 310

7️⃣ مقاله: یک مقاله Q1 و یک مقاله کنفرانسی

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: دو سال

🔟 توضیحات: داشتن 3 توصیه نامه بسیار قوی 

 

با آرزوی موفقیت برای علی عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Mechanical Engineering” از “دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا” آمریکا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: Penn State University

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Mechanical Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

2️⃣ معدل: 15.49

3️⃣ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

4️⃣ معدل: 17.90

5️⃣ نمره تافل: 97

6️⃣ نمره جی آر ای: 316

7️⃣ مقاله: سه مقاله isi

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: یک سال

🔟 توضیحات: 7 ماه تجربه اینترنشیپ در سوئیس

 

با آرزوی موفقیت برای حسین عزیز 👏🏻🌹

 اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Energy Engineering” از “دانشگاه پلی‌تکنیک میلان” ایتالیا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: Politecnico di Milano

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Energy Engineering

💰 فاند: امکان دریافت بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

2️⃣ معدل: 16.03

3️⃣ نمره آیلتس: ندارد

4️⃣ نمره جی آر ای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: 3 ماه

 

با آرزوی موفقیت برای محمدرضا عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Environmental and Land Planning Engineering” از “دانشگاه پلی‌تکنیک میلان” ایتالیا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: Politecnico di Milano

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Environmental and Land Planning Engineering

💰 فاند: امکان دریافت بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2️⃣ معدل: 15.86

3️⃣ نمره آیلتس: 6.5

4️⃣ نمره جی آر ای: ندارد

5️⃣ مقاله: یک مقاله ژورنال Q3

 

با آرزوی موفقیت برای مریم عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Chemical Engineering” از “دانشگاه کویینزلند” استرالیا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: University of Queensland

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Chemical Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

2️⃣ معدل: 16.71

3️⃣ کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4️⃣ معدل: 17.12

5️⃣ نمره آیلتس: 7.5

6️⃣ نمره جی آر ای: 321

7️⃣ مقاله: یک مقاله Q2 و یک مقاله Q1

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: 18 ماه

🔟 توضیحات: 3 سال سابقه کار مرتبط

 

با آرزوی موفقیت برای کتایون عزیز 👏🏻🌹

 اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Electrical Engineering” از “دانشگاه کویینزلند” استرالیا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: University of Queensland

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Electrical Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

2️⃣ معدل: 14.23

3️⃣ کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه تهران

4️⃣ معدل: 16.73

5️⃣ نمره آیلتس: 7

6️⃣ نمره جی آر ای: 313

7️⃣ مقاله: دو مقاله Q1

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: یک سال

 

با آرزوی موفقیت برای یاسر عزیز 👏🏻🌹

 اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Landscape Architecture” از “دانشگاه اکلاهما” آمریکا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: University of Oklahoma

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Landscape Architecture

💰 فاند: Full tuition waiver

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی معماری دانشگاه شیراز

2️⃣ معدل: 16.46

3️⃣ کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر اصفهان

4️⃣ معدل: 16.69

5️⃣ نمره آیلتس: 7

6️⃣ نمره جی آر ای: 304

7️⃣ مقاله: ندارد

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: یک سال و نیم تدریس در موسسه خصوصی

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

🔟 توضیحات: یک ساله سابقه کار مرتبط

 

با آرزوی موفقیت برای مرضیه عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Computer Science and Engineering” از “دانشگاه پلی‌تکنیک میلان” ایتالیا برای ترم پاییز 2021 

🎓 دانشگاه: Politecnico di Milano

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Computer Science and Engineering

💰 فاند: امکان دریافت بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

2️⃣ معدل: 17.23

3️⃣ نمره تافل: 92

4️⃣ نمره جی آر ای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

 

با آرزوی موفقیت برای طاهره عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Economics” از “دانشگاه اُتاوا” کانادا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: University of Ottawa

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Economics

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2️⃣ معدل: 17.84

3️⃣ نمره تافل: 105

4️⃣ نمره جی آر ای: 329

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

 

با آرزوی موفقیت برای سهیلا عزیز 👏🏻🌹

 اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Energy Engineering” از “دانشگاه پلی‌تکنیک میلان” ایتالیا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: Politecnico di Milano

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Energy Engineering

💰 فاند: به دانشجو بورس استانی DSU تعلق میگیرد.

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

2️⃣ معدل: 16.03

3️⃣ نمره آیلتس: ندارد

4️⃣ نمره جی آر ای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: 3 ماه

 

با آرزوی موفقیت برای محمدرضا عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Architecture” از “دانشگاه ساپینزا” ایتالیا برای ترم پاییز 2021 

 

🎓 دانشگاه: Sapienza University of Rome

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Architecture

💰 فاند: امکان دریافت بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی معماری دانشگاه تهران

2️⃣ معدل: 16.00

3️⃣ مدرک زبان: ندارد

4️⃣ نمره جی‌آرای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

8️⃣ توضیحات: داشتن توصیه نامه قوی

 

با آرزوی موفقیت برای هوتن عزیز 🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Neuroscience” از “دانشگاه ایالتی آریزونا” آمریکا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: Arizona State University

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Neuroscience

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2️⃣ معدل: 16.23

3️⃣ نمره تافل: 102

4️⃣ نمره جی آر ای: 316

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: دو ترم

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

 

با آرزوی موفقیت برای اردوان عزیز 👏🏻🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Electrical Engineering” از “دانشگاه تورنتو” کانادا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: University of Toronto

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Electrical Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

2️⃣ معدل: 17.24

3️⃣ مدرک زبان: تافل 106

4️⃣ نمره جی‌آرای: 330

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

 

با آرزوی موفقیت برای امیرعلی عزیز 🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع کارشناسی ارشد رشته “Nanotechnology Engineering” از “دانشگاه ساپینزا” ایتالیا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: Sapienza University of Rome

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Nanotechnology Engineering

💰 فاند: امکان دریافت بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

2️⃣ معدل: 15.16

3️⃣ مدرک زبان: ندارد

4️⃣ نمره جی‌آرای: ندارد

5️⃣ مقاله: یک مقاله کنفرانسی

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

 

با آرزوی موفقیت برای سوگل عزیز 🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع مستر رشته “Chemical Engineering” از “دانشگاه تورنتو” کانادا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: University of Toronto

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: Chemical Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

2️⃣ معدل: 17.24

3️⃣ مدرک زبان: آیلتس 7.5

4️⃣ نمره جی‌آرای: 328

5️⃣ مقاله: یک مقاله Q1

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: 1 سال

 

با آرزوی موفقیت برای مصطفی عزیز 🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Mechanical Engineering” از “دانشگاه کنتاکی” آمریکا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: University of Kentucky

🔷 مقطع پذیرش شده: دکترا

📚 رشته: Mechanical Engineering

💰 فاند: فول فاند

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر

2️⃣ معدل: 17.04

3️⃣ مدرک زبان: تافل 101

4️⃣ نمره جی‌آرای: 317

5️⃣ مقاله: یک مقاله isi و یک مقاله کنفرانسی

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: دو سال

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: 1 سال

 

با آرزوی موفقیت برای سولماز عزیز 🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع مستر رشته “Artificial Intelligence and Robotics” از “دانشگاه ساپینزا” ایتالیا برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: Sapienza University of Rome

🔷 مقطع پذیرش شده: کارشناسی ارشد

📚 رشته: هوش مصنوعی و رباتیک

💰 فاند: امکان دریافت بورسیه استانی

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند

2️⃣ معدل: 15.31

3️⃣ مدرک زبان: ندارد

4️⃣ نمره جی‌آرای: ندارد

5️⃣ مقاله: ندارد

6️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: ندارد

7️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: ندارد

 

با آرزوی موفقیت برای محمدحسین عزیز 🌹

اخذ پذیرش توسط کادر مجرب اسیس‌تیم در مقطع دکترا رشته “Chemistry” از “دانشگاه هال” انگلستان برای ترم پاییز 2021

 

🎓 دانشگاه: University of Hull

🔷 مقطع: دکترا

📚 رشته: Chemistry

💰 فاند: هنوز نتایج اسکالرشیپ رو دانشگاه اعلام نکرده

 

📄 خلاصه رزومه دانشجو:

1️⃣ کارشناسی شیمی محض دانشگاه شهید بهشتی

2️⃣ معدل: 18.63

3️⃣ کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه رازی

4️⃣ معدل: 16.77

5️⃣ مدرک زبان: ندارد (از دانشگاه مهلت گرفته شده برای ارائه مدرک زبان)

6️⃣ نمره جی‌آرای: ندارد

7️⃣ مقاله: 5 مقاله اکسپت – 59 تا سایتیشن

8️⃣ سابقه (TA) تدریس یاری: 3 سال

9️⃣ سابقه (RA) دستیار پژوهشی: 2 سال

 

با آرزوی موفقیت برای میترا عزیز 🌹